Loading...

SAMI: Age management v praxi

SAMI: Age management v praxi
Každá věková skupina má své silné a slabé stránky. S rostoucím věkem se přirozeně mění i motivace k práci, priority a přístup k životu. Proto asi není žádné překvapení, že mladí zaměstnanci po škole vyžadují jiné vedení než zkušení matadoři s 20 lety praxe.
 
Dobře zvládnutá věková různorodost a mezigenerační týmy jsou v současné době podstatnou konkurenční výhodou. Jde jen o to, skloubit silné stránky a mírnit kolize.
Řízením pracovníků s ohledem na věk a životní fázi se zabývá age management, který sice společnosti do určité míry už často (ne)vědomě využívají, ale obvykle vše řeší intuitivně. Prostřednictvím SAMI vám pomůžeme nastavit systém profesionálně, aby firmě přinesl maximální užitek.
 
Postaráme se o odbornou analýzu age managementu ve vaší společnosti (metodika WAI). Zaměříme se na zmapování možností věkových skupin ve vašem provozu, abyste uměli naplno využít potenciál konkrétních lidí. Navrhneme řešení, která přinesou větší efektivitu i harmonickou atmosféru na pracovišti. Rozmanitost může být i vaše konkurenční výhoda.
 
Řešení, které vám pomůže doplnit stavy zaměstnanců
Sehnat dneska kvalitní pracovníky není snadné. Nezaměstnanost se v České republice v posledních letech pohybuje kolem 3 až 5 procent. Proto se firmám určitě vyplatí zaměřit i na přehlížené skupiny, mezi které patří také pracovníci v kategorii 50+.
 
Lepší zdravotnická péče i posun v životním stylu znamená, že i ve vyšším věku mohou být lidé pro firmu přínosem dalších 10, ale klidně i 20 let. Stačí s nimi umět správně pracovat. Do společnosti přinesou životní nadhled, bohaté zkušenosti a loajalitu.

Co vám SAMI přinese
  • méně konfliktů na pracovišti
  • lepší atmosféru
  • nárůst efektivity práce
  • snížení fluktuace zaměstnanců
  • zlepšení pověsti společnosti
  • snazší obsazování pracovních míst

Domluvit nezávaznou konzultaci