Loading...

Program osobního růstu na základě CliftonStrengths®

Gallup® CliftonStrengths® je online psychometrický nástroj, zaměřený na 34 talentů/témat, která tvoří osobnost každého z nás. Uvedených 34 talentů/témat je rozděleno do 4 kategorií (strategické, ovlivňovací, vztahové, realizační). Pořadí a vztah mezi jednotlivými talenty tvoří charakteristický profil konkrétního účastníka, který je unikátní.
 

Východiskem programu je on-line test. Na test navazují konzultace, kde jsou s účastníkem probrány jeho nejsilnější talenty (silné stránky), talenty doplňkové, a naopak talenty nejslabší. Účelem konzultací je pomoci účastníkovi najít cestu, jak co nejsnáze dosahovat vytýčených cílů jak s použitím silných talentů, tak s použitím kompenzovaných talentů slabých.
Na konzultace následně mohou navazovat týmové workshopy. V rámci workshopů jsou sdíleny talentové profily účastníků, doplněn týmový profil a společně formulovány pravidla a zásady komunikace, dělby práce a rychlé stavby nových týmů.

Proč GCS?
  • respekt k odlišnostem bez snahy kalibrovat „ten nejlepší“ profil
  • velmi motivující práce na vlastních přednostech a silných stránkách
  • nástroj pro minimalizaci nezáživných činností členů týmu
  • cesta k efektivnímu využití potenciálu
  • velký prostor pro iniciativu a aktivitu
  • postupný rozvoj: jednotlivec> tým> firma

CliftonStrengths®, logo a každý z 34 názvů talentů CliftonStrengthsFinder jsou ochranné známky společnosti Gallup, Inc.

Domluvit nezávaznou konzultaci