Loading...

Management Remaker

Management Remaker rozhýbe změny
Lidé „zevnitř“ se často na provádění zásadních změn ve firmě nehodí. U interních manažerů může chybět nadhled, myšlení „out-of-the-box“ a překážkou mohou být i přílišná osobní angažovanost či nedostatečné zkušenosti z řešení podobných problémů. Kromě toho potřebná opatření a kroky k nápravě aktuálního stavu často nepatří mezi populární činnosti.
 
Poradit umí každý, ale náš interim si vyhrne rukávy a bez dlouhého otálení se pustí do řešení vaší situace. Doslova tak u vás rozhýbeme potřebnou změnu či řešení problému. Po celou dobu (obvykle) 3 až 12 měsíců vás budeme aktivně podporovat při efektivní přípravě a realizaci změn, zavádění inovací i řešení krizových stavů.
 
Management Remaker přinese vaší firmě úsporu nákladů, zvýšení výkonu a navíc zajistí i efektivní procesy na úrovni managementu. Nechte vaše manažery, ať se věnují běžnému provozu. „Řemeslo změny“ odmakáme pro vás.
 
8 znaků, že ve firmě nastal čas na změnu
  1. příliš složitá firemní struktura
  2. rezistence pracovníků k potřebným změnám
  3. nedostatečná kooperace jednotlivých částí společnosti
  4. problémy či krize ve firmě (nebo v některé její části)
  5. příliš vysoké provozní náklady firmy, které snižují konkurenceschopnost
  6. absentující schopnosti a dovednosti vedoucích pracovníků
  7. fúze či akvizice jinou firmou
  8. neefektivní hospodaření se zdroji

Domluvit nezávaznou konzultaci