Loading...

Živé kompetence

Vdechněte vaší společnosti nový život
Podnikatelský úspěch společnosti je úzce provázán s klíčovými schopnostmi, znalostmi, dovednostmi a způsobilostmi. Tyto klíčové kompetence tvoří více či méně formální kompetenční model, který vychází z hodnot firmy a představuje etalon charakteru, chování a jednání lidí v dané firmě.
Model sám o sobě je ovšem teoretickým východiskem, důležité je až praktické naplnění kompetencí konkrétními lidmi. V rámci programu Živé kompetence vám pomůžeme zjistit úroveň klíčových kompetencí ve firmě a vytvořit ucelený, přehledný a přiměřený kompetenční model. Následně s vašimi lidmi formou workshopů uvedeme příslušné kompetence do každodenního života firmy.
Výsledkem programu jsou pracovníci s potřebnými kompetencemi, které prakticky uplatňují v běžném fungování firmy.
 
Kompetenční model je jednotícím prvkem
Klíčové kompetence tvoří kompetenční model, který definuje potřeby firmy a zároveň její představy o budoucnosti. Sjednocuje tak pohled na to, co je v budoucnu potřeba a jaké chování by mělo být podporováno, rozvíjeno a odměňováno. Bez tohoto poznání ani není dost dobře možné připravovat účinné tréninkové a rozvojové programy, maximalizovat úspěšnost výběru pracovníků na dané pozice nebo stanovovat standardy dobrého výkonu.
 
Fáze programu Živé kompetence
  1. kompetenční audit
  2. aktualizace či vytvoření modelu klíčových kompetencí
  3. kompetenční workshopy
  4. akční plán pro další období

Domluvit nezávaznou konzultaci